Aut ticaret istatistikleri (2)

Türkiye’nin ağustos ihracatında imalat sanayisinin payı yüzdelik 95 olurken ithalatta meydanlık malların payı yüzdelik 79,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı hisse senedi birliğiyle Umumi Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan ağustos ayına ilgilendiren dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna bakarak, ekonomik ameliyat incelendiğinde ihracatta ağustosta imalat sanayisinin payı yüzdelik 95, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzdelik 2 oldu.

Karı-ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzdelik 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 adına kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ağustosta aleniyet malların payı yüzdelik 79,5, sermaye mallarının payı yüzdelik 11,6 ve istihlak mallarının payı yüzdelik 8,8 adına hesaplandı. Ocak-ağustos döneminde ise uzaklık malların payı yüzde 81,6, sermaye mallarının payı yüzdelik 10,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,7 oldu.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta geçmiş sırada

Ağustosta ihracatta evvel sırayı 1 bilyon 664 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 483 milyon dolarla KUL, 1 milyar 258 milyon dolarla Irak, 1 bilyon 104 milyon dolarla Mürekkep Krallık, 949 milyon dolarla Rusya izleme etti. Ağustos’ta önce 5 ülkeye yapılan ihracat, hep ihracatın yüzdelik 30,3’ünü oluşturdu.

Eş-ağustos döneminde da ihracatta önceki tam Almanya kayran aldı. Bu ülkeye 13 milyar 775 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya’yı 11 bilyon 416 milyon dolarla BENDE, 8 milyar 609 milyon dolarla Irak, 8 milyar 604 milyon dolarla Bir Kraliyet ve 8 milyar 352 milyon dolarla İtalya izlem etti. Bu dönemde geçmiş 5 ülkeye yapılan ihracat, toplanmış ihracatın yüzdelik 30,6’sına değer geldi.

İthalatta geçmiş sırayı Rusya aldı. Ağustosta bu ülkeden 6 milyar 297 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya’yı 4 milyar 147 milyon dolarla Çin, 2 bilyon 49 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 750 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 324 milyon dolarla ESIR izledi. Ağustos’ta geçmiş 5 ülkeden yapılan ithalat, mecmu ithalatın yüzdelik 47,9’unu oluşturdu.

Aile-ağustos döneminde da ithalatta geçmiş sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden 38 bilyon 413 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya’yı 28 milyar 34 milyon dolarla Çin, 15 bilyon 328 milyon dolarla Almanya, 10 bilyon 295 milyon dolarla KUL, 9 bilyon 132 milyon dolarla İtalya izlem etti. Yılın 8 ayında evvel 5 ülkeden yapılan ithalat, bütün ithalatın yüzdelik 42,3’üne kıymet geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak, ağustosta ayrımsız önceki ayak tabanı nazaran ihracat yüzde 2,6, dış alım yüzde 3,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak ise ağustosta güzeşte yılın bir ayına nazaran ihracat yüzdelik 9,5, ithalat yüzdelik 37,5 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre aut ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içre vadi kayran imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Ağustos ISIC Rev.4’e bakarak imalat sanayisi ürünlerinin hep ihracattaki payı yüzde 95 oldu. Efdal teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9 olarak kayıtlara geçti.

Karı-ağustos döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat sanayisi ürünlerinin mecmu ihracattaki payı yüzdelik 94,6 adına hesaplandı. Familya-ağustos döneminde faziletkâr uygulayım bilimi ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8 oldu.

Ağustosta imalat sanayisi ürünlerinin bütün ithalattaki payı yüzdelik 72 yerine belirlendi. Erdemli teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,4’ü buldu.

Sülale-ağustos döneminde imalat sanayisi ürünlerinin bütün ithalattaki payı yüzdelik 70,1 olarak hesaplandı. Familya-ağustos döneminde faziletkâr uygulayım bilimi ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 9,7 namına kayıtlara geçti.

Özel Tecim Sistemi verileri

Özel Tecim Sistemi’ne göre ağustosta dış satım, güzeşte yılın bire bir ayına nazaran yüzdelik 9,7 artarak 19 milyar 540 milyon dolar, ithalat yüzdelik 37,5 artışla 30 milyar 746 milyon dolar oldu.

Ağustosta dış tecim açığı yüzde 146,1 terfian 4 milyar 554 milyon dolardan 11 bilyon 206 milyon dolara artık. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos 2021’de yüzde 79,6 iken geçen ay yüzdelik 63,6’ya geriledi.

Özel Ticaret Sistemi’ne bakarak dış satım, familya-ağustos döneminde sabık yılın bir dönemine kıyasla yüzdelik 16,3 artarak 154 bilyon 437 milyon dolara, dış alım yüzde 38 artışla 225 milyar 486 milyon dolara yükseldi.

Eş-ağustos döneminde dış tecim açığı yüzdelik 132,3 artarak 30 bilyon 591 milyon dolardan 71 milyar 49 milyon dolara daha çok. İhracatın ithalatı gelecek oranı Sülale-Ağustos 2021 döneminde yüzde 81,3 iken bu yılın bire bir döneminde yüzdelik 68,5’e geriledi.

(Bitti)

Share: