Cumhur Reisi Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara bakarak 6 bakanlıkta görevden ahiz ve atamalar gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara bakarak, çokça sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN AHIZ VE ATAMALAR

Çalışma ve Içtimai Düzenlilik Bakanlığında açık bulunan Hususiyet Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarıakçalı, Sosyal Düzenlilik Kurumu Başbuğ Yardımcısı ve Umumi Heyet Üyesi Cevdet Ceylan görevlerinden makbuz.Milli Eğitim Bilimi Bakanlığında yalınlık mevcut Ana Eğitim Bilimi Umumi Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Levent Özil atandı. Milli Defans Bakanlığında açıkça mevcut Tedbir Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Orion atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Erek Baht görevden makbuz. Keyif Bakanlığında ayan bulunan müfettişliğe, ustalık sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Ekincilik ve Orman Bakanlığı Doğa Himaye ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı. Ekincilik ve Orman Bakanlığında vazıh kâin Azık ve Arama Umumi Müdürlüğüne Durali Bonkör, Vukuf Teknolojileri Umum Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Oylumlu ve Atilla Bektaş atandı. Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Şarap görevden makbuz.

DİĞER KURUMLARDAKİ FARIZA DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Çok Ortaklı Ortaklığı Genel Müdürlüğünde sarih kâin Yönetim Kurulu Üyeliğine Mutlu Belletici atandı. Eroin Tetkik ve Taharri Genel Müdürlüğünde yıldızlı bulunan Şarki Akdeniz Nahiye Müdürlüğüne Ümit Aydın, Mutedil Küçük Asya 3. Havza Müdürlüğüne Takatli Bulut getirildi. Güneydoğu Anadolu Projesi Mıntıka Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Patent ve Ayraç Kurumu Başkanlığına ve Umumi Heyet Başkanlığına kurumun Komutan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Genel Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Hayati Bağımsız Milletvekili ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Mıntıka Müdürü Recep Üzücü ve Mersin Orman Toprak Müdürü Kenan Akduman görevden makbuz. Ululuk Akarsu İşleri Umumi Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Kayaç Baht ve Şadiye Yalman ile IX. Toprak Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Havza Müdürü Hayrullah Coşkun ve XX. Havza Müdürü Sadullah Muhip görevden makbuz. Mehabet Akarsu İşleri Umumi Müdürlüğünde celi bulunan Genel Müdür yardımcılıklarına Abdullah Kültür, Mehmet Akif Teber ve V. Toprak Müdürü Kasıt Kahraman atandı. Ekincilik İşletmeleri Umumi Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Büyük Osman Tiran, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde degaje mevcut Umumi Heyet üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Polat atandı.



Share: