Gamze Atmaca İlgezdi’den Prof.Dr. Akarsu’ya Destek: “Bilimden Nasibini Almamış Kısıtlayıcı Telakki Çok İyi Bilsin Ki Bunlar Akıbet Çırpınışları”

CHP Genel Başbuğ Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, araştırma görevlisi hekimlerin aksiyon tevdi eylemine cevaz verdiği amacıyla Dokuz Ilkgüz Üniversitesi Dermatoloji Anne Haber Dalı Başkanı Prof. Dr. Birlik Su’nun zorla çekilme ettirildiğini belirterek, “Tırsmak iklimini yaratanların sorumluluk ile insanları susturmaları olanaklı değildir. Rektörü sakat AKP Saylav olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bu kısıtlayıcı tutumu bir bilim yuvasına yakışmamaktadır. Bu bilimden nasibini almamış baskıcı hesap çok gani bilsin kim bunlar sonuç çırpınışları” dedi.

CHP Umumi Komutan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Atmaca İlgezdi, asistan hekimlerin aksiyon salıverme eylemine müsaade verdiği amacıyla ağırbaşlılık uygulanarak istifa ettirildiği tamlanan Prof. Dr. Akarsu’ya destek verdi. Atmaca İlgezdi, konuyla ait bugün yaptığı yazılmış açıklamada şunları rapor etti:

“BİLİMDEN NASİBİNİ ALMAMIŞ BASKICI ZİHNİYET ÇOKÇA İYİ BİLSİN Kİ BUNLAR SERENCAM ÇIRPINIŞLARI”

“Dokuz Eylül’de dekanlık ve baştabiplik, asistanların iş bırakımı yapmasına müsaade vermemesi üzerine birçok anabilim dalı başkanına ağırlık yaptı ve sormaca üzere ölümlü istedi. Değerli hocamız Prof. Dr. Bağlılık Akarsu yönetime rağmen asistanların birlikte durdu. Bunun üzerine yönetimin çekilme cilt talimatı sonrası Tabiiyet hocamız, asistanlarının beraberinde olduğu için ricat etmek zorunda kaldı. Asistanların birlikte düz alarak sert vakfe sergileyen benzeri bilim insanına yapılanlar üniversitelerin geldiği serencam noktayı gözler önüne sermektedir. Hak yoklamak 21’inci yüzyılın olmazsa olmazıdır. Tırsmak iklimini yaratanların ağırbaşlılık ile insanları susturmaları mümkün değildir. AKP iktidarının kadrolarını belirlediği, rektör atamalarını yaptığı üniversitelerde, değim son bulmuş, bilimin ışığı sönmüş, biricik âdem siyasetinin kıskacında kalmıştır. Rektörü eski AKP Milletvekili olan Dokuz Ilkgüz Üniversitesi’nin bu kısıtlayıcı tutumu benzeri bili yuvasına yakışmamaktadır. Haber yuvalarını baskıyla, yasaklarla, talimatlarla yönetmeye kalkanlar Bağıntı hocamızı azalmak zorunda bırakarak amaçlarına ulaştıklarını düşünüyor olabilirler. Fakat bu bilimden nasibini almamış kısıtlayıcı telakki çok iyi bilsin kim bunlar akıbet çırpınışları. Bizim iktidarımızda liyakatin bilge olmadığı üniversiteler, partili rektörler son bulacak. Ülkemiz özerk üniversitelere kavuşacak. Uyarmak isterim kim Sevgi hocamız bekâr değildir.”Share: