Muğla Akyaka’da Kullanılmamış Aynı İmar Planı Revizyonu Askıya Çıkarıldı, Halk Aksülamel Gösterdi

ESAME TURAN

Muğla’nın Ula ilçesinde Hususi Belde Siper Bölgesi’nde mevcut Akyaka Mahallesi’nde bakir ayrımsız İmar Planı Revizyonu, Belde, Kentçilik Bakanlığı aracılığıyla askıya çıkarıldı. Duruma reaksiyon gösteren Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi üyeleri gösteri ve basın açıklaması yaptı.

Gökova Özel Mekân Dulda Bölgesi’nde kâin Akyaka’dahi yıpranmamış bir İmar Planı Revizyonu’nun Kasaba, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı marifetiyle 11 Ağustos 2022 tarihinde askıya çıkarıldı. Duruma aksülamel gösteren Muğla Kasaba Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi üyeleri zaman Akyaka’bile pazaryerinde gösteri ve matbuat açıklaması yaptı. Meclis namına açıklamayı okuyan Candan Süsoy, askıya çıkarılan kentsel dizayn planlarına olduğu kadar, sevgili konusu olan eski plana alın olan itirazlarının birlikte kelimesi kelimesine devam ettiğini, idari sürece akıllıca namına bu traksiyon değişikliğine bile yasalı süresi içre itirazlarını yapacaklarını ve düşüncesiz çekilmezse yıpranmamış tıpkısı ülkü sürecini başlatacaklarını söyledi.

Süsoy, şunları söyledi:

“Gökova Özel Belde Siper Bölgesi’nin kalbindeki Akyaka’yı getirim alanına dönüştürmeyi hedefleyen kullanılmamış bir İmar Planı Revizyonu Mekân, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle 11 Ağustos 2022 tarihinde askıya çıkarıldı. Bakanlığın 15.10.2020 tarihinde askıya çıkarılan İmar Planı Revizyonu Akyakalıların açtığı dava sonucunda fek edilmiş, akabinde halel edilen bu çekim üstünde çokça birkaç mübayenet yapılarak ülkü konusu olan itiraz noktaları çok şişman oranda korunarak 8.10.2021 tarihinde yeniden askıya çıkarılmıştı. Bu çekim revizyonuna alın Akyakalılar sorun açtı ve dava devam ederken Bakanlık ayrımsız kere daha güya bu süreçler yaşanmamış gibi tıpkısı plan revizyonunda ısrar ederek yıpranmamış tıpkısı revizyon planını 3. defa askıya çıkardı.

“AKYAKA’YI GETIRIM ALANINA TAHVIL SEVDASI İŞGALCİLERİ CESARETLENDİRİYOR”

Bakanlık Akyakalıların itirazlarını ve Mahkemenin bu itirazları dürüst görerek verdiği iptal kararını yok saymaya bitmeme ediyor ve ısrarla aynı planı cura makyajlarla yeniden ve yeniden askıya çıkarıyor. Bu ısrardan anlaşılıyor kim Vekâlet Akyakalıların yorulmasını yahut mücadele azminin kırılmasını rüya etmektedir. Ayrıksı yandan Bakanlığın Akyaka’yı rant alanına dönüştürme sevdası Gökova ÖÇKB üzerindeki rant baskısını da arttırmakta, yasadışı işgalcileri cesaretlendirmektedir. Bakanlığın şurası bilmesini isteriz kim; itiraz sürecinde adaletli bir istimara yapmayıp usa vurma devam ederken yeni plan askıya çıkarılması ve bunun alışmışlık haline getirilmesi Akyakalıların savaşım azmini henüz da güçlendirmekte, ama idareye ve hukuka olan inancını azaltmaktadır.

“TAŞIMA KAPASİTESİ PROJESİ YAPTIRILMADAN ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR”

Üçüncü kere askıya çıkarılan tasrif revizyonunda sevgili konusu olan esbak tasrif revizyonu sözde ülkü süreci tamamlanmış ve onaylanmış kabil anne alınarak kentsel tasarım planlaması yapılmıştır. Bile bu yeni çekim revizyonu ile gelişigüzel Mekansal Planlama Yönetmeliğine ters adına bire bir Tasrif Raporu de sunulmamıştır. Askıdaki plan revizyonu ile getirilen kentsel dizayn planı, Gökova ÖÇKB Dümen Planında araç koşulmasına karşın Tabiat Varlıkları Esirgeme Umumi Müdürlüğü eliyle rastgele Nakil Kapasitesi Projesi yaptırılmadan askıya çıkarılmıştır.

“SORUN SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ”

Bu bakir planla adeta yangından dünyalık kaçırırcasına kamusal alanlarımız, yürüyüş yolu düzenlemesi adı altında ticarileştirilmektedir. Kamusal düz kullanımının daraltıldığı, ticari kullanımın öne çıktığı ayrımsız planlama ‘koruma amaçlı’ olma iddiası ile çelişkilidir ve akseptans edilemez. Bittabi ki Akyakalılar kendisine askıya çıkarılan bu kentsel tasarım planlarına olduğu kabilinden, sorun konusu olan esbak plana karşı olan itirazlarımız dahi tıpı tıpına devam etmektedir. İdari sürece uygun namına bu cazibe değişikliğine dahi kanuni süresi içre itirazlarımızı yapacağız ve mankafa çekilmezse kullanılmamış benzeri sevgili sürecini başlatacağız.

“İMAR PLANINI DEĞİŞTİRME SEVDASINDAN VAZGEÇİN”

Belde, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yüz kere yaptığımız çağırıyı benzeri posta elan tekrarlıyoruz. Abesle iştigal etmekten vazgeçin. Türel süreç tamamlanana kadar mamure planını tebdil sevdasından vazgeçin. Öncelikle onayladığınız ama rafa kaldırdığınız Gökova ÖÇKB Dalavere Planını uygulamaya karşı. İmar Planı Revizyonunu Hile Planı ile uyumlu olacak şekilde, evcil paydaşların katılımı ile gelişigüzel düzenleyelim.”Share: