Mustafa Adıgüzel, Fındık Kanunu Teklifi’nin Detaylarını Açıkladı: “Fındığı Çabucak Yerli Tüccarlar Matlup”

CHP Cıvıl Cıvıl Saylav Mustafa Adıgüzel, iki yıldır üstünde çalıştıkları ve geçen hafta TBMM’ye sundukları Fındık Kanunu Teklifi’yle ilgili “Ferrero Türkiye’birlikte fındık aldığı 100’den çok tüccara sözleşme imzalatarak, fındık fiyatlarını budamak üzere yaptırım yapmıştır. Bizim yasa teklifimizde kabuklu fındığı hemen bizim domestik tüccarlarımız alacak, ihracatını üstelik domestik firmalar yapacak” dedi.

CHP Kalaba Mebus Mustafa Adıgüzel, Ordu İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında hazırladıkları Fındık Kanunu Teklifi’ni geçen hafta TBMM’ye sunduklarını söyledi.

” Türkiye Cumhuriyeti’nde fındık kanunu bulunmayan. Fındığın umum paydaşlarını içine kayran, üreticiden sanayiciye ihracatçıya, topraktan gümrüğe kadar, fındıktan çikolataya kadar sektörün cemi sorunlarını tek bire bir metinde çözecek benzeri yasa hazırlığımızı iki senedir yapıyorduk. Binnetice bunu sonuçlandırdık” diyen Adıgüzel, şöyle konuştu:

FINDIK FİYATI: Bu kanununa bakarak fındığın fiyatı 4 aşamadan oluşan şekilde belirlenecek. Ilk rekoltesi, elan bilahare maliyeti, üçüncü aşamada kıymet ve henüz sonradan Cumhur Reisi fındık taban fiyatını açıklayacak.

DESTEKLEME: Desteklemeleri bile üçe ayırdık. Istihsal başına maliyeti gözeterek destekleme vereceğiz. Basma ve motorin desteğini bile dönüm başına arz 4 kilogram fındık bazında matbua desteği sağlayacağız. Bugünkü koşullarda 208 lira matbua desteğinden bahsetmiş oluyoruz.

FINDIKTA KARTELLEŞME: Ferrero Türkiye’de fındık aldığı 100’den fazla tüccara uyuşma imzalattı. Bu sözleşmenin 2. maddesinde, ‘fındık aldığı tüccarlara daim maliyet azaltımı sağlayacaksınız’ diyor. Ferrero fındık aldığı tüccarlara fındık fiyatlarını tenkis etmek için müeyyide yapmıştır. Bizim kanun teklifimizde kabuklu fındığı sadece bizim yerli tüccarlarımız algı kıracak, bağırsak fındığı isteyen sağlık bizden alır. İhracatını üstelik yerel firmalar yapacak.

KANUNDA TMO BULUNMAYAN: Bu kanunun hiçbir durumunda TMO geçmemektedir. Zira Yer Mahsulleri Ofisi bizim anlayışımıza bakarak Ferrero’nun taşeronudur. Fındığı fehamet yerine algı çekicilik detaylarına kadar kanunun ilgilendiren durumunda var. FİSKOBİRLİK’i hareketli günlerine döndüreceğiz.

KREDİ KOLAYLIĞI: Fındıkta munzam değerin artırılması, bunun ülkemizde kalması için ve ihracatçı firmaları istihsal maliyetlerini tenkis etmek üzere arttırma teşvikler uygulanacak. Yerel ve milli sanayicimizin büyüklük bankalarından itimat kolaylığı sağlıyoruz.

FINDIK ŞİİRİ

“Bu fındık beni şair yaptı” diyen Adıgüzel fındık konusunda yazdığı şiiri de okudu:

“Şu Kargaşa’nun pınarı, antipatik tamam suları/Çiftçiyle baziçe oynama, kumarhane olur şamarı/Fındık dalda tekleme, derdime dert ilave/Budun yüzün çevirdi, döner diyerek bekleme/Mustafa’nın yandığı, senin benim sandığı/Uyan uyan emekçim, halk götürdü fındığı/Fındık dalda ağlama, yürekleri dağlama/Elkızı bağlanak olalım, tamlık alalım terazi”Share: