Pakistan’da duruşma çarkıt Başbakan İmran Eğlek karşı durdurma emri çıkardı

Pakistan’da murafaa, bozuk Başvekil İmran Konak hakkında açılan yıldırı suçlamalarıyla ilgilendiren davada durdurma emri verdi.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Margalla bölgesi yerli sulh hakimi, Pakistan Doğruluk Hareketi (PTI) partisi lideri Han üzerine durdurma emri çıkardı.

Mahkeme,1 Eylül’de Eğlek’ın arızi kefillik süresini 12 Eylül’e büyüklüğünde uzatmıştı.

Eğlek karşı prosedür başlatılmıştı

Pakistan’da parlamentoda, 10 Nisan’da yapılan büzük oylamasında, 174 “yarayışlı” oyu kayran İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönüş başvekâlet eden Navaz Kutsal’in kardeşi Şahbaz Kutsal, 11 Nisan’da Mecliste planlı seçimde 174 oyla günahsız çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Konak karşı 21 Ağustos’ta, “polis güçleri ve hakem zılgıt ettiği” gerekçesiyle Terörle Savaş Yasası kapsamında işlem başlatılmıştı.

Söz konusu işlemde, Konak’ın “Hâkim Zeba Çaudri, İslamabad Güven Müdürü ve onun yardımcısını zılgıt ve terörize ettiği” belirtilmişti.

Share: