Reisicumhur Erdoğan, MSÜ Bahir ve Hava Harp Okulu Diploma Kabul Etme ve Bayrak Antlaşma Doğrulama Töreni’nde konuştu: (1)

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim oran geleneğimizde cıvıl cıvıl, milletin değerleriyle donatma edilmiş, devletin zemin ve ülkenin bekasının teminatı olan bire bir kurumdur.” dedi.

Reisicumhur Erdoğan, Deniz Harbiye Komutanlığı’nda planlı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz ve Hava Harp Okulu Şehadetname Alma ve Sancak Ant Doğrulama Töreni’nde konuştu.

Ankara’bile esbak Yağız Harp Okulu’nun diploma ve bayrak devir töreninde askeri öğrencilerin intaç sevincini paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, zaman dahi Bahir ve Albeni Savaş okullarının öğrencilerinin ikmal mutluluğuna tanıklık etmek için benzeri arada olduklarını söyledi.

Deniz Harp Okulu’ndan mezun olan 269 Türk ve 6 mihman mektepli ile Gelgel Harp Okulu’ndan mezun olan 273 Türk ve 13 misafir öğrenciyi kutlama eden Erdoğan, bu evlatları yetiştirerek ordunun saflarına katılmalarını sağlayan ailelerine bile şahsı ve milleti adına teşekkürlerini sundu.

Erdoğan, Milli Defans Üniversitesinin faaliyete başladığı günden itibaren hem 15 Temmuz’un el açtığı zafiyetleri giderme hem de terbiye tedrisat kalitesini günün ihtiyaçlarına bakarak yükseltme itibarıyla çok oylumlu başarılara imza attığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Denizcilerimiz Barbaros’un izinde, Akdeniz’dahi, Ege’bile, Karadeniz’da ve kendilerine fariza verilen gelişigüzel yerde ülkemizin çıkarlarını korumakta, milletin emanetini sunu yüksekte tutmaktadır. Aynı şekilde 15 Orak Ayı ihanetinden genişlik iri yarayı alan Albeni Kuvvetlerimiz birlikte gücük sürede kendini toparlayarak gökyüzündeki hakimiyetimizi pekiştirdiler. Milli Defans Üniversitemiz bugüne kadar 111 F-16 pilotu yetiştirdi. Halihazırda 100’den aşkın mezunumuz üstelik uçuculuk eğitimlerini bitirmek üzeredir. Birilerinin tamamen ordumuzun koca gücü temin ve terbiye kapasitesine çarpış ulaşmak üzere çıkardığı fitnelerin elbette yersiz olduğunun ispatı işte burada, karşımızdaki manzaradır.”

” Türkiye’nin hedeflerine uygun kalifiye askeri personel yetiştiriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş okullarının eğitim sürelerini 4 yıldan 5 yıla çıkartarak, eğitim bilimi kapsamını uzun uzadıya ve kalitesini artırarak, Türkiye’nin hedeflerine akıllıca nitelikli askeri personel yetiştirdiklerinin altını çizdi.

Dünyanın ve Türkiye’nin yaşadığı gelişmelerin gerisinde küsurat değil, uğrunda giden benzeri eğitim bilimi sistemiyle kendileriyle alay malay dostlarının üstelik ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Erdoğan, şöyle bitmeme etti:

“Bizim azamet geleneğimizde cıvıl cıvıl, milletin değerleriyle donatım edilmiş, devletin dayanç ve ülkenin bekasının teminatı olan bire bir kurumdur. Hangi antlaşma ki ordumuz bu vasıflarından uzaklaştırılmışsa aha o ara bizim amacıyla alarm zilleri çalmaya başlamıştır. Osmanlı’nın yağız sınıfını oluşturan Yeniçeriler, Bektaşi Ocağı’nda yetişiyor ve yoğruluyordu. Tarihte olduğu kadar bugün da karacılarımız seçkin gazaya besmele, hamdele eşliğinde çıkmakta, ‘Allah Allah’ nidalarıyla düşmanın üzerine saika üzere inmektedir. Bin yılı fazla süredir ila-yı kelimetullah önünde kanlarıyla toprağı sulayan, gül bahçesine girer kabil şehadete revan benzeri orduya başka türlüsü filhakika yakışmazdı. Denizcilerimiz üstelik Akdeniz’i benzeri Türk gölü haline getiren namlı reislerimizin izinde, gemilerimizdeki bayrağın üstünde kayran düz Kur’an-ı Kerim’in gölgesinde gelişigüzel işlerine ‘Bismillah’ diye niteleyerek başlayan cengaverlerdir. Havacılarımız birlikte dünyayı kuş bakışı görmeye imkan veren işleri sebebiyle Rabb’imizin verdiği nimetlere ve güzelliklere sunma çokça hamdeden sınıf olsa gerektir. Maalesef tıpkısı dönüş, ordumuzu gücünü aldığı bu kadim köklerinden bozma gayretleri kademe safhaya çıkmıştı. Kışla camilerinin kapatılması ve leşker ailelerine sergilenen ayrımcılık özellikle kalkışmak amacıyla bu tartı donör azimet hamdolsun çarkıt Türkiye’nin ruhumuzu yaralayan lekelerinden biri kendisine tamamen evvelce kalmıştır.”

(Sürecek)Share: