Spor kulüplerine ilişkin yasa teklifi Komsiyon’da kabul edildi

TBMM Milli Terbiye, Kültür, Toyluk ve Spor Komisyonu’nda, spor federasyonları ve spor kulüplerinin yapılarıyla ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifi, kabul edildi.

AK Parti Ankara Mebus Emrullah İşler başkanlığında toplanan TBMM Milli Eğitim Bilimi, Ekin, Cahillik ve Spor Komisyonu’nda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasa Teklifi akseptans edildi. Buna bakarak; spor kulüpleri ve spor çok ortaklı şirketlerinde; hesap verilebilirlik, denetlenebilirlik ve şeffaflık yönünden düzenlemelere gidilecek. Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak. Spor kulüpleri ve spor çok ortaklı şirketleri amacıyla ‘denk bütçe’ sistemi getirilecek. Spor kulübü ve spor laedri şirketi başbuğ ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve anne sözleşmeden doğan yükümlülüklerini murat yahut ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şeriklik, nasip sahipleri ve alacaklılara cebin verdikleri zararlardan müteselsilen mesul olacak.

Seçim Kanunu Teklifi’nin evvel bölümü akseptans edildi

Hazne taşınmazları, kazanç ve ekonomiye ilgilendiren yasa teklifi, TBMM’de görüşüldü

 

Share: