Tez-Koop-İş: “Yaşanan Krizin Faturası Sürekli Üyelerimize Kesilmeye Çalışılmaktadır”

Ticaret Kooperatif, Terbiye, Kesim ve Fena Hâlde Sanatlar İşçileri Sendikası (Acele-Koop-İş), TMMOB Hareketlilik Mühendisleri Odası (EMO) Kocaeli ve Bartın şubelerinde üyelerinin işten çıkarılmasıyla ilgilendiren “Kazançlı sorunlarının çözümü için sayımsız feragatte bulanan sendika üyelerimiz değilmiş kabilinden yaşanan krizin faturası daima üyelerimize kesilmeye çalışılmaktadır” açıklamasını yaptı.

Çabuk-Koop-İş Sendikası, TMMOB Cümbüş Mühendisleri Odası Kocaeli ve Bartın şubelerindeki işten çıkarmalarla ilgili matbuat açıklaması yaptı. EMO uğrunda yapılan açıklamayı Acele-Koop İş Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Özgen okudu. Izah şöyle:

“Etraflı yıllardır birleştirme olduğumuz ve mukavemetli çok şişman itilaf imzaladığımız Canlılık Mühendisleri Odası’na mecbur Kocaeli Şubesi eliyle 2 arkadaşımız işten çıkarıldı. Kocaeli Şubesi tarafından aylardır ısrarla ve delik merkezine daima mukayyet talepte bulunularak hesaplı; it canlı çokça defa reddedilse birlikte sonunda ayın 25’inde yapılan toplantı ile Bölüm Umumi Heyet marifetiyle üstelik onaylandığını öğrendiğimiz ve bugün itibariyle gelişim akitleri sonlandırılacak olan 2 arkadaşımızın beraberinde olduğumuzu izah etmek, mücadelelerini büyütmek ve kararın kafasız çekilmesini rica almak için buradayız.

Biz burada izah yaparken Neşelilik Mühendisleri Odası’nın parçalanmamış idarehane ve temsilciliklerinde etkin üyelerimiz birlikte iş bırakarak taleplerimizi bulundukları hareket yerlerine taşıyorlar.

“KARARIN HUKUKSUZ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZİYOR VE HIZLICA GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Yürürlükte olan şişko sözleşmemizin 9. maddesinde ‘Disiplin Yerleşmiş Kararı olmadan işçinin işine serencam verilemez…’ ve eğreti 4. maddesinde ‘Sözleşmenin yürürlük süresince ‘iktisadi gerekçeler ile işçinin işine serencam verilemez’ hükümleri yer almasına karşın alınan bu kararın hukuksuz olduğunun altını çiziyor ve hızlıca dümbelek çekilmesini istiyoruz.

“KRİZİN FATURASI SÜREKLİ ÜYELERİMİZE KESİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR”

Yaşanan kazançlı krizin ve odaların içerisinde bulunduğu mali sorunların sorumlusu çalışanlar değil, çalışanların yıllardır yaptıkları uyarılara ve önerilere kulak tıkayan bakış yöneticileridir. Serencam 10 yılda imzalanan 5 itilaf döneminde TÜİK’in açıkladığı pahalılık farkı dışında düzeltme almadan müteharrik ve odanın iktisadi sorunlarının çözümü üzere sayısız feragatte bulanan sendika üyelerimiz değilmiş kabil yaşanan krizin faturası sürekli üyelerimize kesilmeye çalışılmaktadır.

Emek ve Patika Örgütü adına tanımladığımız EMO’nun Kocaeli Şubesi tarafından yazılan iş akdi feshi yazılarında eş kaynakları yönetiminden, dirimsel-gider dengelerinden, çıkartılan işçi arkadaşımızın yerine dışarıdan hizmet alımı yapılarak taşeronlaştırma adımları atılacağından bahsedilmektedir. Yasada ‘Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu’ adına tanımlanan EMO’nun faaliyetlerinin kamusal ruh olduğu, kamusal faaliyetlerin yürütülürken ‘kar-zarar’ hesabı yapılamayacağı unutulmaktadır. Sendikamızın yıllardır savaşım ederek kazandığı ve kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirildiği aynı kesitte bu taşeronlaştırma adımına de söyleyecek kortej bulamıyoruz.

“KOCAELİ ŞUBE YÖNETİMİNİ BU TUTUMUNDAN VAZGEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Bu anlayışla yıpranmamış karşılaşmıyoruz. Kocaeli Şube Umumi Heyet, 2021 yılı böylelikle bile şubede sendikasızlaştırma adımı atmış; sendikalı çalışanların tamamı almak olan 5 arkadaşımız amacıyla iş sözleşmesi feshi yazısı yazmıştı. Akabinde değişik değişik yazılarla tekrarlanan bu murat sendikamızın cebin duruşu ve EMO Umumi Heyet’nun aldığı kararla reddedilmişti. Reddedilen taleplerinin ardından ısrarla taleplerini sürdüren ve sonuçta 2 arkadaşımızı tembel salıverme kararını aldıran Kocaeli Yazıhane Yönetimi’ni bu tutumundan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Sendikamıza, sendikal örgütlüğümüze ve sendikamız üyesi müteharrik arkadaşlarımıza çevrik her cins sorunda hal mekanizmaları kanun ve şişman sözleşmemizde tanımlanmıştır. Bu kurulları işletmeden, işten patlatılmak maksut arkadaşlarla bildirme ufak ayrımsız diyalog dahi kurmadan, alınan kararların hem iştirakçi arkadaşlarımız hem ayn açısından hangi sonuçları doğurabileceğini irtical, çarçabuk münfail bu değişmeyen iş barışını bozmuştur.

İş barışının yeniden tesisi ve erinçli tıpkı emek ortamının gine tesisi amacıyla, alınan kararın et kafalı çekilmesini ve arkadaşlarımız işine devam etmesini istiyoruz. Gereği yapılmadığı takdirde eylemlerimize bitmeme edeceğimizi ve arkadaşlarımızın işe iadesi amacıyla yasalı yollara başvuracağımızı matbuat ve kamuoyuna zar ediyoruz.”Share: