Tobb: Bu Yılın İlk 7 Ayında Kapanan Şirket Sayısı, 2021’in İlk 7 Ayına Göre Yüzde 78,6 Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre; temmuz ayında, tıpkısı önceki taban bakarak kurulan iştirak sayısı yüzdelik 37,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzdelik 35,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,1 azaldı. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, haziran ayına göre yüzdelik 31,1 oranında geriledi. Yılın önceki 7 ayında kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı ise 2021’in önce 7 ayına bakarak yüzde 10,1 azaldı. BAHIS KONUSU dönemde kapanan müşareket sayısı birlikte yüzdelik 78,6 arttı.

TOBB, temmuz ayına dair kurulan ve kapanan şeriklik istatistiklerini zaman yayınladı. Açıklanan veriler, temmuz ayında kurulan şeriklik, ticari pres ve kooperatif sayısındaki azalmaya ve yılın önce 7 ayında ise kapanan müşareket sayısındaki dram artışa meni etti.

TOBB’un kurulan ve kapanan müşareket istatistikleri şöyle:

TEMMUZ 2022’DE KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 37,7 AZALDI

Temmuzda, benzeri geçmiş ayak tabanı bakarak kurulan şirket sayısı yüzdelik 37,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,3, kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 27,1 azaldı.

Bir eski taban bakarak kapanan müşareket sayısında yüzdelik 39,9, kapanan kooperatif sayısında yüzde 33,9, kapanan hakiki şahıs ticari pres sayısında yüzde 27,3 tenakus oldu.

ORAK AYI AYINDA GÜMÜŞHANE, BAYBURT VE ARDAHAN’DA ŞİRKET KURULMADI

Temmuz 2022’de kurulan mecmu 8 bin 467 iştirak ve kooperatifin yüzdelik 85,6’sı limitet ortaklık, yüzdelik 12,9’u anonim şirket, yüzdelik 1,4’ü ise kooperatif oldu. Iştirak ve kooperatiflerin yüzdelik 41,4’ü İstanbul, yüzde 8,9’u Ankara, yüzde 5,2’si Antalya’dahi kuruldu.

Temmuzda Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan’üstelik şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

TEMMUZDA KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI, BİR ÖNCEKİ AYAK TABANI BAKARAK YÜZDELIK 31,1 AZALDI

Bu yılın evvel 7 ayında bütün 75 bin 373 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan hep 64 bin 972 limitet ortaklık, bütün sermayenin yüzdelik 73,9’unu, 9 bin 383 anonim şirket ise yüzde 25,5’ini oluşturdu.

– Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, haziran ayına göre yüzde 31,1 oranında azaldı.

TEMMUZDA BİN 425 SAYI YABANCI EŞ SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Temmuz 2022’de kurulan bin 425 ecnebi eş sermayeli şirketin 729’u Türkiye, 101’i Rusya Federasyonu, 97’si İran ortaklı namına kuruldu.

Kurulan bin 425 yabancı kuma sermayeli şirketin 145’i çok ortaklı, bin 280’i limitet şirket oldu. 2022 yılında kurulan şirketlerin bin 664’ü muayyen aynı mala tahsis edilmemiş mağazalardaki global ticaret, 632’si gayrimenkul acenteleri ve 541’i pres ve diğer idari müşavirlik faaliyetleri sektöründe hareketlilik gösteriyor.

Kurulan ecnebi ortak sermayeli şirketlerin bütün sermayelerinin yüzde 81,2’si, yabancı sermayeli kuma payını oluşuyor.

TEMMUZDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI, 2021 YILININ AYNI AYINA GÖRE YÜZDELIK 53,7 ARTTI

Orak Ayı 2022’de, Orak Ayı 2021’e göre kurulan ortaklık sayısı yüzdelik 23,9, kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 8,0, kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzde 2,9 arttı.

Orak Ayı ayında kapanan müşareket sayısı, 2021 yılının ayrımsız ayına bakarak yüzdelik 53,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzdelik 4,8 oranında arttı. Kapanan kooperatif sayısında ise yüzde 30,3 eksilme oldu.

YILIN İLK 7 AYINDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDELIK 78,6 ARTTI

2022’nin önceki 7 ayında, 2021’in önce 7 ayına göre kurulan şeriklik sayısı yüzdelik 21,1, kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 20,5 arttı, ancak kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzde 10,1 azaldı.

2022’nin evvel 7 ayında, 2021’in geçmiş 7 ayına göre kapanan iştirak sayısı yüzdelik 78,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 71,1, kapanan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzdelik 5,5 arttı.

Share: