Van’da 10 Stö ‘Doğal Sit Alanı’ İlan Edilen Van Gölü İçin Dava Açtı

İSHAK KARA

Van’birlikte ‘Tabii Sit Alanı’ kapsamına alınan Van gölü amacıyla 10 sivil toplum örgütü, kararın iptali yönünde sav açtı. Van Akademik Odalar Birliği Dönme Sözcüsü Fikret Baransel, “Bu, yer düşük korumaya eş sit alanlarını ifade etmektedir. Kamuoyunda bu konuda hatalı tıpkı takanak oluşmuştur. Bilakis, kararnameden evvel Yan Kanununa bağımlı olan bu alanlar yasalı yerine nispetle daha vahim aynı şekilde korunmaktayken zaman bu düzenleme ile Lep Kanunu namevcut sayılmaya çalışılarak ağırbaşlı tehdit altında bırakılmıştır” dedi.

Resmi Gazetede 21 Temmuz’da yayınlanan kararla, Van ve Bitlis illeri Kasaba Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vasıtasıyla “Tabii Sit Sürdürülebilir Himaye ve Kontrollü Kullanım Alanı” car edildi. Van Akademik Odalar Birliği ve Demokratlık Platformu, karara karşı yönetimsel işlemin durdurulması talebiyle açtıkları davaya ilgili Van Barosu Tahir Elçi Konuşma Salonu’nda matbuat toplantısı düzenledi. Eş izah metnini, Van Eczacılar Odası Başkanı ve Van Akademik Odalar Birliği Bölüm Sözcüsü Fikret Baransel vasıtasıyla okundu.

“VANGÖLÜ TEHDİT ALTINDADIR”

Fikret Baransel şunları söyledi:

“Van Akademik Odalar Birliği ve Demokratlık Platformunun bileşenleri adına kuruluşumuzdan bugüne büyüklüğünde seçkin fırsatta kentimizin doğal zenginlikleri ile ilişkin endişelerimizi paylaşmaktayız. Fakat zaman haddinden fazla yavaş ihmaller ve konunun uzmanlarının görüşleri ve ilmî gerekçelere yufka kanuni düzenlemeler ile Van Gölü tehdit altındadır. Bu gözdağı karşısında huy; ilmî tek yöntemle açıklanamayan bire bir şekilde planlı ense temizliğinin, aynı makule parçalanmamış kapasiteyle faaliyete geçemeyen ve site kanalizasyonunun doğrudan inhilal şeklinde göle akıtıldığı arıtma tesisinin yarattığı ve kentin girişinden itibaren mahsus nişanlık alarm vermektedir. Van Gölü’nün korunması amacıyla haddinden fazla dokunaklı yasalı tedbirler alınmalıdır. Özellikle Van Gölünü Esirgeme Kanununun çıkarılması temel talebimiz olup bu yöndeki temenni ve ısrarımız devam etmektedir. Ancak, 30.07.2022 zaman ve 31908 mahdut Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van Gölü “Saf Sit, Sürdürülebilir Himaye ve Kontrollü Yararlanma Alanı” yerine car edilmiştir. Bu, yer düşük korumaya sahip sit alanlarını rapor etmektedir. Van Valiliğinin 18.08.2022 tarihli duyusundan üstelik anlaşılacağı amacıyla bu düzenleme ile sit alanı içerisinde yapılacak hareketlilik ve yapılaşmalar engellenmemiştir, kamuoyunda bu konuda kusurlu ayrımsız alacak oluşmuştur. Tersine, kararnameden önceki Kenar Kanununa tabi olan bu alanlar yasalı olarak nispeten henüz kilolu tıpkı şekilde korunmaktayken zaman bu aranjman ile Bucak Kanunu namevcut sayılmaya çalışılarak yoğun zılgıt altında bırakılmıştır. Antrparantez alınan değişmeyen Yaka Dulda Kanunu, Firez ve Gusto Varlıklarını Koruma Kanunu, Masun Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Asıllar ve Esaslara Dayalı Yönetmelik, İlke Kararlarına, Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Beceri Esaslara ve Ayrıksı Himaye Hukuku düzenlemelerine aykırıdır.

“İLGİLİ ARANJMAN İPTAL EDİLMELİ”

Cemi bu nedenlerle Van Akademik Odalar Birliği ile Demokratlık Platformunun bileşenlerinden sevgili konusu karşı dava küşat ehliyeti olan Van Barosu ÇEV-DER, Van Hakkari Otacı Odası ve Van ÖHD vasıtasıyla ilgili kararın iptali için bu periyot geçerlilik için başvurulmuştur. Zaman itibariyle başlatmış olduğumuz karar süreciyle birlikte Van Gölü Havzası üzere iri tıpkısı öfke oluşturan, turizm ve uran tesisleri ile yapılaşmaya temel taşı hazırlayan ve hazırlanış amacı itibariyle korumaktan haddinden fazla bulunmayan olmasına sebep olacak olan ilişik düzenlemenin tağyir edilmesi gerektiği inancını taşımaktayız. Yapılan düzenleme ile kamuoyunda “Van Gölü’nün bundan sonra himaye altına alındığı” yönünde falsolu bir alacak oluşturmaya çalışılmış ise dahi bilinmelidir kim; yapılan düzenleme geleceğimiz ve nefesimiz olan Van Gölü’nü elan balaban aynı tehlikeyle karşı karşıya bırakmaktadır. Van gölü Natürel Sit Alanının elan art kategoride olan değişmez korunacak hassas alanlar ya üstelik nitelikli dulda alanları yerine car ve tescil edilmesi gerekirken yapılaşmaya el anahtar şekilde “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Yararlanma Alanı” adına tescilinin iptali talebiyle sevgili açıldığı bilinmelidir.

“VAN GÖLÜNE SAHİP ÇIKMAYA NIDA EDİYORUZ”

Yapılan düzenlemenin birlikte mevzuata karşıt adına yapıldığını antrparantez açıklamak isteriz. Şöyle ki; Masun Alanların Tayin, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’in “Korunan alanlara ilişkin umumi ilkeler” başlıklı 5/1.’inci maddesinde belirlenen ilkelere uyulmamış, korunan alanların aktüel durumunun alanın dirim bilimsel çeşitliliği, hidrolojisi ve hidrojeolojisi özellikle gelmek amacıyla rastgele açıdan durumu hazırlanacak yöre kıymetlendirme raporu sonucuna göre yahut lüzumlu görülmesi yerinde ise en birkaç mütevali dört mevsimi kapsayan ekolojik sırf ilmî araştırı yapılarak belirleneceği düzenlemeleri uygulanmamış, araştırı raporları yönetmelikte öngörülen nitelikteki uzmanlarca düzenlenmediği üzere ustalık esaslarda belirtilen kayran çalışmaları yapılmamıştır. Halkımızın birlikte bildiği için Van Edremit’te yapılan derrace kafenin Kıyı Kanununa ters bire bir şekilde yapıldığına dayalı etki süreçleri bitmeme etmekte olduğu kabil iptali yasal yerine kabil olsa üstelik akıbet namına yapılan aranjman ile Derrace Kafe kabil yapılaşmaların elan de artmasına ve meşrulaşmasına mesnet hazırlanmıştır. Van gölünün stabil korunacak alıngan alanlar ya da nitelikli dulda alanları namına siper altına alınması gerekirken, yapılaşmaya el açan düzenlemeye dair hatadan aynı dakika evvel vazgeçilmesi ve Van Gölünü koruyacak olan samimi yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini buradan ilgililer ve kamuoyuyla paylaşıyor; mecmu duygulu vatandaşlarımızı ve kurumlarımızı Van Gölüne eş çıkmaya ve açılan davaya müdahil olmaya davet ediyoruz.”

İMZASİ MEVCUT STÖ’LER

Van Barosu

ÇEV-DER

Van-Hakkari-Bitlis Eczacılar Odası

Van-Hakkari Otacı Odası

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği

İnsan Hakları Derneği Van Şubesi

TMOBB Van İKK

Van Diş Hekimleri Odası

Van SMMMO

KESK Van Şubeler Platformu

Share: