‘Yürütmeyi durdurma’ kalktı; ‘Yeşil Yol’da düzentileme başladı

KARADENİZ Bölgesi’nde, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki ‘Yeşil Nöbet’ projesine TEMA Vakfı vasıtasıyla açılan davada sunulan ‘yürütmeyi durdurma’ kararı, Danıştay 6’ıncı Dairesi’nce yapılan değerlendirmeler sonucu kaldırıldı. Yaylalara niteliksiz ulaşımın yanı sıra çevre düzeni planı ölçeğinde yaylalarda yapılaşmalara neden olmayacağı sonucuna varılan projede, 2 yıldır sekteye uğrayan çalışmalara değişmeyen sonrası baştan başlandı. Gün Doğusu Karadeniz Projesi (DOKAP) Havza Kalkınma İdaresi Başkanı Melik Gültekin, “İdare namuslu görüldü. Töz aktararak, çalışmalarımızı derakap bitmeme ettiriyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kesim Kalkınma İdaresi Başkanlığı marifetiyle Maşrık Karadeniz Turizm Master Planı kapsamında, Karadeniz yaylalarının birbirine bağlanması amacıyla ‘Yeşil Yol’ projesi hazırlandı. Proje ile Samsun, Kalabalık, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarının 2 bin 600 kilometrelik öğün ağı ile birbirine bağlanması planlandı. Yaylalarda akıcı, kolay ve konforlu ulaşımın sağlanmasının amaçlandığı projede, 7 metre kadar gidiş-vürut biricik abdestbozan adına beton ve asfalt nöbet yapıldı. 9 ilin yaylaları ve turizm merkezlerini art kottan birbirine bağlayan ve sona gelinen Yeşil Sefer’un tamamlanmasıyla yeşile yolculuğun başlanması amaçlandı.

DANIŞTAY DURDURDU, PROJE SEKTEYE UĞRADIYeşile yolculuğa çıkacakların, sahile inmeden faziletli rakımlı toprak yaylalarını antlaşma ve yakıttan tasarruf ederek gezebilmesi dahi hedeflenen projenin yapımına başlanılmasının peşi sıra TEMA Vakfı, planın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 2011 yılının Açıklık ayında Danıştay’a sav açtı. Sav kapsamında 2013 yılının Teşrinisani ayında Danıştay üyeleri ile gelişigüzel aralarında Ortadoğu Beceri Üniversitesi (ODTÜ) tedrisat görevlilerinin dahi saha aldığı bilirkişi heyeti, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 36 noktada 3 periyot süreyle inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ve hazırlanan Bilirkişi Raporu’nun peşi sıra Danıştay İdari Ülkü Daireleri, ehlihibre raporlarına dayanarak 16 Teşrinievvel 2019 yılında Çevre Düzeni Planının ‘yürütmesini durdurma’ kararı verdi.’YÜRÜTMEYİ DURDURMA’ KARARI KALDIRILDI28 April 2021 tarihinde projeyle ilgili esasen yorum işleyen Danıştay, yaylalara erişim sorunlarının yaşandığı kanaatine vardı. Danıştay 6’ıncı Dairesi’nce yapılan değerlendirmeler sonucu ‘yürütmeyi durdurma’ kararı kaldırıldı. Yaylalara macerasız ulaşımın birlikte belde düzeni planı ölçeğinde yaylalarda yapılaşmalara illet olmayacağı sonucuna varılan projede, 2 yıldır sekteye uğrayan çalışmalara karar sonrası yeniden başlandı. Danıştay Dairesi kurulunca yapılan değerlendirmede, ” Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda ulaşım sorunlarının olduğu, ancak projeyle birlikte belde sorunlarına nöbet açmadan tıpkısı yayladan sair yaylaya erişim imkanının sağlanmasının müspet bir yaklaşım olduğu, yaylalar ortada halihazırda gâh yolların var olduğu ve bu yolların iyileştirilerek birbirleriyle angajman kurulmasının amaçlandığı, ulaşım projesi olan ‘Yeşil Öğün Projesi’nin, yer düzeni planı ölçeğinde yaylalarda yapılaşmalara bozukluk olmayacağının sonucuna ulaşılmıştır” denildi.’TURİZM KONUŞACAKSAK KERE ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA UNSURU’DOKAP Havza Kalkınma İdaresi Başkanı Kağan Gültekin, projede önceliğin var olan yolların birleştirilmesi ve geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Belde talanı kabilinden bire bir durumun bahis konusu olmadığını vurgulayan Gültekin, “Bizim Turizm Master Planı çerçevesinde yaptığımız, 9 ilde yürüttüğümüz majör benzeri proje çalışması Yeşil Nöbet. Turizm konuşacaksak, kalifiye turizm yapacaksak, kez şanlı tıpkısı himmet unsuru. Bu doğrultuda bölgede alelhusus plato koridorlarının birbirine bağlanması, yaylalar yahut turizm lokasyonları adına illerin birbirine bağlanması önemliydi. Bunu biz var olan yollarımızı öncelikli kendisine değerlendirerek bu işe başladık. Genelde şu takanak var ‘ eskimemiş yollar yapılıyor, yeşil iptal ediliyor, natür tağyir ediliyor’ diye niteleyerek. Ama ölçüm edersiniz kim, Yeşil Kez genelde 1500- 2 bin kotlarında yapılan bire bir mücahede ve 2 bin kotlarında dahi ağaç bulunmayan. Yüzdelik 95 oranında var olan yolların birleştirilmesi ve standartlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir” diyerek konuştu.’İNSANLAR ‘YOLLA BU BÖLGEDE TURİZM HAREKETLENDİ’ DİYOR’Bölgede planlı çalışmaların dolay halkı yoluyla kıvançla karşılandığını ifade fail Gültekin, “Hemencek kolaylıkla totalde 4 bin 500 kilometrelik bire bir hattan bahsediyoruz. Bunun 2 bin 800 kilometresi Yeşil Yol kapsamında Hususi İdare ve uray sınırları içerisinde anılan yollarımız var. Ayrıksı yollarımız da karayolları ağında olan yollarımız. Karayolları ağında olan yollarımıza tığ benzeri emek yapmıyoruz. Illet, karayolları ağında olmasından yağlık ama belediye sınırlarımızda ve hususi dümen sınırlarımızda olan kısmıyla ilişkin aynı mesai yapıyoruz. Burada biz eğer doğayı koruyacaksak, şayet yeşil kalkınma yapacaksak, bunu turizmle yapabiliriz. Bu doğrultuda yaptığımız mesai nahiye halkı ve kurumlarımız eliyle çok ehemmiyet en edildiğini biz mankafa dönüşümlerini alıyoruz. Gittiğimizde sahada oradaki muhtarlar, insanlar inanın buna ‘sizin yaptığınız yolla bu bölgede turizm hareketlendi’ diyor” dedi.’İLGİLİ KAYNAKLARI AKTARMAYA BAŞLADIK’Gültekin, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasının arkası sıra projeye 266 milyon TL ana aktardıklarını bile kaydederek, şunları söyledi:

“2 senedir Yeşil Kere ile ilişkin tıpkısı murafaa vardı. Mahkeme kararından etken hamur kullanamadık. Sonuçta duruşma idareyi essah gördü. Bu devletin yolu. Bu devletin master planı çerçevesinde yaptığı bire bir mehabetli say. Mümasil sürede duruşma, yürütmeyi tevkif kararını kaldırdıktan sonradan 266 milyon lira kabil bir rakamı üstelik Yeşil Öğün ile ilişik kaynakları aktarmaya başladık. Bu çalışmayı biz çabuk tıpkı şekilde devam ettiriyoruz. Bugüne büyüklüğünde fiziksel yerine bir numara rüçhan yollarımızda yüzde 46 oranında bitmişlik var. İkinci öncelikli yollarımızda yüzde 41, üçüncü öncelikli yollarımızda ise yüzde 19 oranında bitirilme oranları var. İnşallah bu yıl gelen kaynaklar, önümüzdeki alacağımız kaynaklarla bunları yüzde 60-70 taşıyıp, bölgedeki elan kalifiye turizm yapmakla ilişik kendimize kasıt koyduk. Ego katkısı olan yereldeki bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum”Share: