Ankara’da okul servis ücretleri muhtemelen oldu

Başkentte 2022-2023 eğitim bilimi tedrisat yılında meri olacak okul servis ücretleri belirlendi.

Ankara Servis Arabası İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, AA muhabirine, meslek servis ücretlerine ilişik hikmet verdi.

2022-2023 terbiye tedrisat yılı ekol servis fiyatları maksimum hadlerini gösterir ecir tarifesinin Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) eliyle onaylanarak yürürlüğe girdiğini belirten Elmadağlı, yükselen maliyetler zımnında fiyatlarda yüzde 30’luk artışa başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi. Elmadağlı, personel servis fiyatlarında birlikte aynı oranda artışa gidildiğini bildirdi.

Tuncay Elmadağlı’nın verdiği bilgiye göre, servis ücretleri Ankara’üstelik yıllık 0-3 kilometre üzere 5 bin 96 liralık, 3-6 kilometre üzere 5 bin 616 lira, 6-10 kilometre üzere 6 bin 494 lira, 10-15 kilometre için 7 bin 553 liralık olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre amacıyla yıllık arttırma 150 teklik alınacak.

Ücretler azimet ve dönüşü kapsıyor. Okul öncesi, evvel ve ortaokullarda delil personel giderlerine yardım olarak araçta taşınan gelişigüzel mektepli için maaş maksimum 200 lira tarifeye katma ücret murat edilecek.

Salgın hastalık zımnında sığa sınırlamalarında, akaryakıt değer artışında ekleme sevap alınacak

Öte yandan, okullarda uygulanan istikşaf programlarına katılan öğrencilerin ekol giriş ve yokuş saatleri dışında yapılan vürut veya aktarılma saatleri için katma adına transfer ücretinin dörtte bire bir oranında ecir alınacak.

Salgın çor kabilinden zorlayıcı sebeplerden ötürü okul veya açar kapasitelerinde sınırlama uygulandığında tarifeye ilişik yerine nakil ücretinin yüzde 25’i kadar katma ecir uygulanacak.

Yıl zarfında akaryakıt fiyatları arttığı takdirde artma miktarı tarifeye yansıtılacak.

Meslek transfer ücretleri almanak peşin ödenebileceği üzere 9 kıymet taksite dahi bölünebilecek. Yıllık önceden ödemelerde yüzde 10 iskonto uygulanacak.

İzmir’dahi servis ücretlerinin bu hafta galiba olması öngörülüyor

İzmir amacıyla meslek servis ücretlerinin dahi bu hafta zarfında netleşmesi bekleniyor.

İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Fazilet Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesine, nisan ayı tarifelerine bakarak ilkgüz ayından konuşmak üzere yüzde 25’lik zam talebini ilettiklerini belirterek, bu hafta konunun netlik kazanmasını umduklarını söyledi.

Servis hizmetinin maliyetlerinin çok arttığını, amortisman giderleri olan aracın bakım ve tamir masraflarında, personel giderlerinde, araç fiyatlarında, alacak giderlerinde nisan ayına bakarak artışlar olduğunu tabir fail Er, “Yüzdelik 25’lik bindirim oranını esnafın sürdürülebilir bire bir hizmet yöneltmek üzere istiyoruz.” dedi.

Share: