Çiftçilere bu sene amacıyla ödenecek tarımsal destekler belirlendi (2)

Rençper Araç Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet üreticilere bu yıl için ödenecek zirai destekler anlaşılan oldu. Yetiştiricilere, 4 ay ve vücut yaştaki buzağı üzere 500 lira bindi sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar amacıyla arttırma 200 lira destek verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Basma ve Sertifikalı Yavru Kullanma Desteklerine İlişkin Cumhur Reisi Kararı”, Resmi Gazete’dahi yayımlandı.

Buna bakarak, Tarım Havzaları Istihsal ve Tutma Modeli kapsamında ağızotu bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üzerinde kaba yemleme atmak üzere çok almanak ve tek almanak yemleme bitkileri ekimi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla bindi sağlanacak.

Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına kalkmak üzere korunga amacıyla 90 liralık, yegâne yıllık yem bitkileri üzere 60 liralık, silajlık ekilişler (iz/arık) amacıyla 60 lira, bileşimli çayır otlak için 150 teklik, çokça yıllık yem bitkilerinde yapışkan olanlar için 90 teklik, arık olanlar için bile 40 lira ve silajlık ekilişler amacıyla 100 lira olacak.

Yer altı sularının mikro seviyede ve akarsu kısıtı olduğunun Ekincilik ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği havzalarda bu yıl ekilen yemleme bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için ağızotu bitkisi desteğine arttırma yüzde 50 bindi verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üst yaşta, ilkine buzağılama yaşı sunu fazla 960 devir yahut son iki buzağılama arası yer aşkın 600 dönme olan ineklerin doğan buzağıları üzere efsanevi başına 500 teklik bindi sağlanacak.

Dert, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’dahi doğan buzağılar için arttırma 200 liralık ödenecek.

Soy kütüğüne mukayyet buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek ünite kıymet ve koşullar doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, eğreti tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 100 liralık bindi ödenecek.

Buzağı destek şartlarını karşılayan buzağı başına ifa ünite miktarlarının 20 başa büyüklüğünde tamamı, 21-100 başa kadar yüzde 75’i, 101-500 saksı amacıyla yüzde 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin lira destek

Dişi mandalar üzere 500 liralık, mahiyet kütüğüne mukayyet davetkâr mandalar için ilave 300 lira, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 kamer ve üzeri malaklar amacıyla 500 teklik, üs kütüğüne kayıtlı malaklar amacıyla de ilave 300 liralık, takma tohumlamadan doğan malaklara antrparantez arttırma 500 liralık bindi ödenecek.

Islah amaçlı süt muhteva analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen benzin kalite kriterlerini sağlayan protez tohumlamadan doğan akman sütçü veya kombine ırk beherglas hışır için 100 liraya büyüklüğünde destek verilecek.

En beş altı 1 baş, bildirme aşkın 50 kelle düve (manda karışma) alımına üstelik Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzdelik 40’ı ev içre doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilen düvelere ise yüzde 50’si büyüklüğünde terviç ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan elbisesiz işletme desteği maya boğalar dışındaki 6 ay eğin yaştaki koca hayvanlar hariç, eksiksiz sığırlar üzere hayvan sahiplerine 600 teklik ödeme gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ödeme vahit miktarları 500 başa büyüklüğünde bilcümle, 501 çıban ve cisim için yüzde 50’sine değer gelen tutarın ödenmesi kanalıyla uygulanacak. Ayrıca Onaylı Benzen Çiftliği Sertifikası’na topluluk işletmelerdeki dal pres desteği düzlük umum sığırlar üzere ilave 100 liralık bindi verilecek.

Vekâlet araç sistemlerine mukayyet, ancak ortamında doğma ve besi süresini tamamlamış eş sığırlarını (camız karışma) mevzuatına makul kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça soy ve garip bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 ser için (200 sarrafiye dahil) hayvan başına ahit ve ünite değer üzerinden 500 liralık destek ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 kelle ve vücut kart koyun inat varlığına eş işletmelere yahut çobanlara 12 bin teklik olarak ödenecek.

Damızlık koyun-gâvur yetiştiricileri birliklerine unsur yetiştiricilerin, Vekillik taşıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun başına 50 lira, anaç gâvur başına 50 teklik, bilgili tiftik keçisi başına arttırma 20 liralık, göçkün yetiştiricilerine deneyli koyun keçi başına ilave 2 lira bindi ödemesi yapılacak.

Bir geçmiş yılın bilgili koyun-inat desteğini kayran ve tutma yılında anaç kucak keçi sayısını artıran işletmelere, bire bir esbak yılın kuzu ve oğlaklarının, sübvansiyon yılında kart kucak, gâvur vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artım oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 200 teklik destek ödenecek.

İpek böceği ve moher yetiştiricilerine bindi

Moher ve Yapağı Tarım Satma Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) mecbur kooperatiflere, Damızlık Koyun Inat Yetiştiricileri Birliklerine yahut Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine yetiştirici makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Pusat Sistemi (TKS) Fen Tabanı’na kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin kilogramına 70 liralık, sermaye tiftiğin kilogramına 60 teklik, ikincil tiftiğin kilogramına 25 teklik, sözleşmeli istihsal kapsamında üretilen tiftiğe bile ilave 10 liralık ifa yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz nesil sağlayan Kozalak Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 teklik, ürettiği gözyaşı ibrişim kurdu kozasını Kozabirlik/kooperatifleri yahut neşelilik alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve el işi olan hükmi şahsiyet vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere, gözyaşı kozanın kilogramına 160 teklik ifa gerçekleştirilecek.

Nezaret Arıcılık Anahtar Sistemi’ne kayıtlı, gestalt birliği düzeyinde örgütlenmiş müstahsil birlikleri ve/veya müstahsil birliklerine örgen üreticilerine birlikte arılı kapçık başına 30, organ olmayanlara 20 lira, Bakanlıktan istihsal izni almış maya ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları maya ana arı başına 100 teklik destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan telkih uygulamaları sonrasında oluşan atıklar amacıyla hayvan sahiplerine, kocabaş efsanevi atıkları amacıyla 1400 liralık, küçükbaş hayvan atıkları üzere 250 lira atılan desteği, hayvan hastalıkları ile uğraş çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hırızma uygulamaları üzere uygulayıcılara büyükbaş efsanevi başına 2 teklik, küçükbaş hayvan başına ise 1,5 lira bindi ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilo dahil, alabalık amacıyla kilo başına 1 liralık, yıpranmamış türlere 3 teklik, bağlı tümce üretime 2 liralık, kilo üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar teklik, midye üzere kilogram başına 50 kuruş bindi sağlanacak.

10 bin adede kadar kuluçkalık maya ala desteği balık başına 60 lira, yer havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilogram karışma kilogram başına 2 lira verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarının durumunda korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça geçerli projeler için yetiştiricilere, büyükbaş koruması için hayvan başına 1000 teklik, küçükbaş korumaya hayvan başına 150 lira, sığır pedigrili korumaya 1200 lira, arı korumaya kapçık başına 80 teklik, ipek böceği korumaya kilogramda 170 lira, ıslahat programındaki koyun, tutturuk ve yavrularına el elinde ıslahat seçkin sürüde hayvan başına 150 teklik, taban sürüde 100 liralık, el elinde manda ıslahı (kart manda), boğa ve yıl süresince doğuran iri mandaya efsanevi başına 2000 liralık, yıl içre doğurmayan iri mandaya hayvan başına 1200 lira, damızlığa terk etmek amacıyla seçilen yerli sığır (düve/boğa) efsanevi başına 1500 teklik, damızlığa ayrılmayan üzere 1300 liralık, maya eş materyale (çalıştırıcı-teke) efsanevi başına seçkin sürüde 350 liralık, taban sürüde 250 lira destekleme yapılacak.

Sertifikalı patates tohumu kullanana 200 teklik destek

Yurt içi sertifikalı tohum tasarruf desteği çerçevesinde dekara aspir üzere 10 lira, kanola üzere 30 lira, süsen amacıyla 8 lira, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için 50 lira, zayıf fasulye, mercimek ve yonca amacıyla 60 teklik, nohut için 50 liralık, kumpir amacıyla 200 teklik, fiğ, yemleme bezelyesi, korunga ve soya üzere 45 lira, düzlük fıstığı amacıyla 34 teklik ödeme gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/rekiz kullanım desteği, antep fıstığı, koz, badem, mavi incir ve aronya için 400 teklik, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, sulu zırtlak, mandalina, portakal, sarıerik, vişne, zeytin, özge yemiş türleri ve asma (nar ve muz dünya) üzere 280 liralık, sertifikalı çilek fidesi ile bostan tesisi amacıyla dahi dekar başına 400 lira olacak.

Yurt içinde sertifikalı evlat üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yetersiz içre satışını gerçekleştiren, Nezaret eliyle mezun tohumculuk kuruluşu akseptans edilen ÇKS’ye mukayyet çiftçilere bu yıl ürettikleri mütenevvi sertifikalı tohumluklarla özgün/esas ve üstü tohumluklara bile türüne bakarak kilo başına 0,1-5 teklik daraç içi sertifikalı evlat üretim desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı dikme başına 0,5 teklik, aşısız direk başına ise 0,25 teklik bindi sağlanacak.

Çiftlik Muhasebe Bilgelik Zehir Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına bitmeme edilecek ve güzeşte yıl pusat altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 lira ödenecek.

Tarımsal neşir ve danışmanlık desteği olarak, Bakanlıkça yetkilendirilerek zirai yayım ve danışmanlık hizmeti sunan erkin ekincilik danışmanları ile tarım odası ve yetiştirici örgütlerinde yer fazla 5 ekincilik danışmanı tevessül etmek için istihdam edilen beherglas tarım danışmanı için 72 bin liralık ödenecek. Ödemeler 12 aylık hizmet sunumuna merbut adına fiyat iki şerha halinde yapılacak.

Söz konusu karar, 1 Familya 2022’den laflamak üzere zaman itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: