TBMM Genel Oturmuş toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ülker Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, 6. Yasama Yılı’nın şiddetli olmasını dileyerek, Umumi Kurulda üç milletvekiline gündem dışı hezel verdi.

DÜRÜST Fırka Konya Milletvekili Halil Etyemez Konya’ya yapılan yatırımlar, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Van’ın sorunları, HDP Hakkari Mebus Sait Dede ise Hakkari’nin soylu erki ve sosyal sorunları üzerine müşavere yaptı.

CHP’li milletvekilleri, Matbuat Kanunu ile Kâh Kanunlarda Ayrım Yapılmasına Dayalı Yasa Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak Genel Asamble çalışmalarına “sıkı denetim yasasına yarayışlı”, “Anayasa’ya aykırı kanun hoşgörüsüz çekilsin”, “basınsız matbuat yasasına yararlı”, “toplumsal medyama temas”, “biber dolması bilim, kime bakarak, neye göre” yazılmış dövizlerle katıldı.

HDP ve CHP milletvekilleri, basın locasında yerini düzlük matbuat iz örgütü başkanlarını ve yöneticilerini ayakta alkışladı.

Share: